Se hvad der kan gøres ved fotografier.

Klik på det enkelte billede for at se det i rigtig størrelse.

Billedet lukker op i et nyt vindue.

Her kan du se hvordan et foto, der er gået i stykker kan komme til at se ud efter, at jeg har repareret det.

Her er et falmet billede fra ca. 1930, som er gjort tydeligere. 

 

Pletter  på billeder.

De kan fjernes.

Her er fjernet en kaffeplet, samtidig med at det røde skær på fotoet er fjernet

 

1) Original foto

2) Ny baggrund

3) Foto 1 og 2 sat

    sammen.

 

Et eksempel mere på en kedelig baggrund, hvor personen er trukket ud og sat over på en anden baggrund.

 
Lav et andet billede ud fra et original foto.      
1) Det originale foto.

2) Motivet klippet ud.

3) Stol og lys fjernet.

         

Photo Gallery.

Examples on what can be done to photos.

Click on the separate photos to view them in real size.

Which will open in a new window.

Here is an example of a damaged photo, and what it looks like after I repaired it

Here is a faded photo, from around 1930, which have been cleared up

 

Stains on photos can be removed

Here were there removed not only a coffee stain, but also the reddish gleam.

 

 1) Original photo.

2) New background

3) The two photos   

     merged

Another example of a dull background. The person is stretched to fit the new photo, and another background is inserted

 
Create a new photo from an old one      
1) The original photo

2) The motive has

     been cut out.  

3) Chair and the light have been removed.